สัมมนาฟรี: ข้อกำหนดและการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัย เครื่องมือไฟฟ้าและเครื่องสำเร็จที่คล้ายกัน