สัมมนาฟรี: เจาะลึก ISO 27701:2019 การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล - ส่วนต่อขยายของ ISO 27001 | Complimentary Webinar: Insights on ISO 27701:2019 Privacy Information Management System – An Extension to ISO 27001